tulog, managinip

Matulog na, o giliw ko Hindi lilisanin ang tabi mo Sa lamig ng buong magdamag ako’y parating naririto. Hayaan mong awitan kita ng mga kundiman ng pag-ibig, mga bersong ubod rikit, at linyang sa iyo inukit. Hayaan mong ipaghele kita sa duyan ng aking mga bisig, unan ang aking dibdib halika’t managinip.

Posted at 9:32 AM on October 8, 2012 | Leave a comment | Filed Under: Random Ramblings, Sort-of Serious | Tagged: , | Continue reading

hello september

i know i’m seventeen days late but i’m saying hi anyway. it’s kinda funny how i remember saying goodbye to you last year. i prolly shouldn’t have. after all, you are sure to come whether i bid you farewell or not. hello september. why do you run too fast? or is it me who’s running […]

Posted at 4:01 PM on September 17, 2012 | Leave a comment | Filed Under: Blah Blabs, Maniacal Musings, Nut Talk, Sort-of Serious | Tagged: | Continue reading

The Convict

Overthinking. Overtalking. Overacting.